از میزان قدرت و کارایی گوشی موبایل انتخابی تا چه حد آگاهی دارید؟ و آیا غیر از ظاهر و برند گوشی برای انتخاب به آنها توجه میکنید؟
یکی از معتبر ترین نرم افزارهای تست سخت افزاری گوشی موبایل Antutu می باشد که سخت افزار گوشی موبایل را به چالشی سهمگین دعوت می کند.

ادامه مطلب “رنکینگ گوشی های موبایل”